از تکنولوژی فاصله بگیرید

6 قدم ساده و اساسی برای بالا بردن کیفیت زندگی

6 قدم ساده و اساسی برای بالا بردن کیفیت زندگی

در اینجا شش قدم ساده و اساسی هست که هر کس می تواند بکار ببندد و بی درنگ کیفیت زندگی را بالا ببرد. و این کار با تغییر در هرچه دوست داری، تغییر کند عملی و میسر است. اصلا غول بزرگی در کار نیست زیرا تو در همه ی سال های زندگیت در حال تغییر بوده ای. اما نکته جالب اینجاست که اکثر ما دست به تغییراتی می زنیم بدون آنکه بدانیم چگونه آنها را از هم تفکیک کنیم. ما متوجه نیستیم که بین تغییر و تحول موثر و ادامه ی تلاش چه فرقی هست.در اینجا این مراحل را بازگو می کنیم. اینها تکنیک هایی برای ایجاد و تغییر فوری هستند.

مرحله اول: برای تغییر هر چیزی در زندگیت، خواه یک الگوی احساسی باشد و یا رفتاری بخصوص، تصمیم بگیر چه می خواهی و چه چیزی مانع از بدست آوردنش می شود. اکثر مردم مدت هاست که از قدرت تصمیم گیری شان استفاده نکرده اند چه برسد که بخواهند دست به تغییری اساسی بزنند. اما از همین جا شروع  کن. تو همیشه می دانی که چه چیزی مانع پیشرفتت می شود وقتی از ان آگاه بشوی می توانی تغییرش بدهی. پس همین الان تصمیم بگیر.

مرحله دوم: این مرحله همان دلیل اصلی است که چرا اکثر کسانی که به دیگران کمک می کنند تا تغییر نمایند، شکست می خورند و یا سالها طول می کشد تا بتوانند تغییری صورت دهند. تغییر می تواند در یک لحظه اتفاق بیفتد و کلید ماجرا در آن  لحظه “همین الان” باشد. راه انجام این کار در مرحله ی سوم نهفته است. باید روش قبلی که نمی گذارد تغییر عملی شود در هم بشکنیم و آن روش کهنه این است “تو تغییر نمی دهی زیرا میترسی بعد از تغییر دردی بیشتر از درد فعلی گریبانت شود و یا برای تصمیم جدید، شادی ولذت کافی پیش بینی نمی کنی.” همین الان تصمیم بگیر و همه ی اما و اگر ها  و ترس ها را دور بریز.

مرحله سوم: در این مرحله روش قدیمی ات را دور بریز، روش کهنه ای که تو را به عقب نگه می داشت متوقف کن. هرچه می خواهد باشد. می تواند این عادت باشد که هر وقت استرس داری به سراغت می آید باید عادت را بشکنی. راه های زیادی برای این کار وجود دارد. شکستن روش قدیمی خیلی ساده است. کافی است کاری غیر معمول و ناگهانی انجام بدهی. برای مثال همه در حال جر و بحث باشند و تو و دوستت مطلبی به هم بگویید که یکی از شما از خنده روده بر شود، همه چیز به هم می خورد و حالت عصبانیت آن آدم از بین می رود. همین چیزها، در مورد افسردگی و یا سایر بخش های زندگی نیز صادق است. پس می بینید که تلاش و تقلا یکی از راه های شکستن  عادت است. اگر  متوجه شوی که دارای عادتی قدیمی مثل پر خوری هستی ممکن است به خود بگویی “بهتر است ترکش کنم زیرا احساس بدی به من  می دهد. نباید ادامه دهم زیرا چاقم می کند.” اما این گونه به نتیجه نمی رسی. زیرا مغزت فرمان می دهد “غذا برسان.” اگر می خواهی حرکتی بکنی باید کاری باشد حتما باید روش قبلی شکسته شود.

مرحله چهارم: در این مرحله بنشین و یک جانشین محکم و انرژی بخش خلق کن. یک سری راه های متعدد را با روش کند و کاو مغز پیدا کن که خالی از درد باشد و احساس خوشی به تو بدهد و کاری که در همه جا اجراشدنی باشد. یک لیستی تهیه کن و با خودت همه جا ببر و بگو اینها را ه هایی است که باعث خوشحالی من خواهد شد و جانشین کارهای مخرب قبلی است. باز هم اگر از راه های موجود راضی نیستی الگوی دیگری پیدا کن.

مرحله پنجم: باید روش خود را مقید کنی به این که ثابت بماند. و مقید نمودن در اینجا کلید کار است مادامی که برای پیاده کردن یک راه  جدید فقط از نیروی اراده استفاده می کنی آن روش دوام نخواهد آورد، باید برای خودت شرط بگذاری و اکنون که می دانی راه جدید و مناسب چیست باید مطمئن شوی که مغزت همیشه روی آن تمرکز کند.  وقتی رویذهن خود متمرکز شوی به تدریج در درونت به یک قید تبدیل می شود چیزی را که بارها و بارها با شدت و غلظت روحی واحساسی کافی انجام بدهی به قید تبدیل می شود. همین الان می توانی انجام بدهی و سعی کن به این جانشین های جدید بچسبی تا به قید تبدیل شود.

مرحله ششم: سرانجام مرحله آخر، با پنج قدم قبلی چه بدست آوردیم؟ تو روشی را مختل کردی چون نتیجه نمی گرفتی و سپس یک روش مثبت را جانشین آن کردی و آن را مقید نمودی. پس اکنون مطمئن هستی که این جواب می دهد. اما از کجا اینقدر مطمئن هستی؟ باید آن راتست کنی و بهترین راه آزمایش تکنیکی جدید موسوم به شیوه “عصبی _ گفتاری” یا راه آینده است این یعنی بنشین و چشمانت را ببند و وضعی را که می خواهی در آن تغییر بدهی یا فکر می کنی درآن تغییر داده ای تصور کن. هرگاه بدانی تغییراتی که اعمال می کنی با آرمان ها و ارزش های شخصی ات سازگار است، آنگاه آزمایش تو کامل است و می توانی با این روش جدید زندگی کنی. تغییری را خلق کردی که به دنبالش بودی.


کوک موبایل در رسانه ملی