فیلم آموزشی

ویدئو ترمیم آی سی تغذیه iPhone 6s

در این ویدئو ترمیم آی سی تغذیه iPhone 6s از طریق تراشیدن آی سی، توسط ماشین CNC را نمایش میدهیم و پس از آن قرار دادن آی سی جدید و درست شدن گوشی را مشاهده میکنید.

دلیل انجام این فرآیند حساس بودن منطقه قرار گیری آی سی تغذیه بر روی برد میباشد که در واقع به دلیل تجمع قطعات SMD و هم پشت به پشت بودن CPU، برداشتن این آی سی به دلیل چسبی بودن CPU، توسط هیتر ریسک بسیار بالایی دارد. لذا بهترین و راحتترین کار تراشیدن این آی سی میباشد. تنها دقت داشته باشید که کار با دستگاه CNC دستی نیز مهارت  بالایی را نیاز دارد و لطفاً از انجام این کار در منزل یا بدون تجهیزات خودداری فرمایید.


کوک موبایل در رسانه ملی