شرکت ایده اندیشان صنعت همراه، محصولاتی که واردکننده آن باشد از تاریخ شروع به مدت 18 ماه در قبال هرگونه خرابی ناشی از ساخت گارانتی می نماید.

ضمانت نامه گوشی در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط است:

  1. استفاده ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن از شکل عادی( حتی جزئی)
  2. خرابی در اثر استفاده از باتری و لوازم جانبی غیراصلی
  3. سرویس، تعمیر(حتی فلش نرم افزاری) و بازکردن محصول قبل از مراجعه به گارانتی
  4. هرنوع ضربه خوردگی و هرگونه تماس با مایعات، رطوبت، آب خوردگی و شکستگی
  5. نصب نرم افزار نامعتبر، دستکاری سریال IMEI روی برد یا کارت گارانتی

توجه :
در صورت مفقود شدن این کارت گارانتی، المثنی صادر نخواهد شد، حفظ و نگهداری از کد رجیستری(همتا) روی کارت بر عهده مصرف کننده می باشد.