رنگ قرمز کاردینال برای گوشی های Samsung Galaxy S10 و S 10+

رنگ قرمز کاردینال برای گوشی های Samsung Galaxy S10 و S 10+

گوشی های Samsung Galaxy S10 و S 10+ در رنگ قرمز کاردینال در کشور های منتخب عرضه می شود. سامسونگ اخیراً گوشی های Samsung Galaxy S10  و S10+ را در رنگ قرمز کاردینال عرضه ک...

ادامه مطلب