googleMap

اشتراک مکان دقیق روی Google Map در آیفون

حتما می دانید که با استفاده از iMessage  می توانید مکان دقیق و بلادرنگ خود را روی برنامه های نقشه ی اپل به اشتراک بگذارید.Google Maps از این ویژگی اپل الگوبرداری کرده و اخیرا ویژگی جدیدی را برای همین منظور به نقشه گوگل، اضافه کرده است. با استفاده از این قابلیت Google Map،  می توانید […]

ادامه مطلب