دکمه-هوم-گوشی-های-آیفون4

دکمه هوم گوشی های آیفون

امروز قصد داریم در مورد دکمه هوم گوشی آیفون وسیر تکاملی آنها تا به امروز صحبت کنیم. به طور قطع بیشترین و مهمترین دکمه ای که در گوشی ها استفاده میشود، همچنین برای فرار از دست برنامه های اضافی و بازگشت به یک صفحه آشنا برای کاربران عادی و یا استفاده از امکانات Siri از […]

ادامه مطلب