برنامه ی Find My iPhone

فعال کردن Find My iPhone

برنامه ی Find My iPhone  به شما کمک می کند که گوشی همراه گم شده ، دزدیده یا جابه جا شده ی خود را در هر جایی که باشد پیدا کنید البته به شرط اینکه دستگاه گم شده به اینترنت دسترسی داشته باشد. فعال کردن Find My iPhone برنامه ی Find My iPhone در واقع دو […]

ادامه مطلب