پیش-بینی-زلزله

پیش بینی زلزله

آیا پیش بینی زلزله ممکن است؟ زلزله در اثر حرکت زمین اتفاق می افتد و اگر بتوان شروع حرکت ها را پیش بینی کرد، می توان زلزله را هم پیش بینی کرد.شاید برای شما جالب باشد که بدانید از این پس می توانید با استفاده از یک برنامه ی کاربردی گوشی تلفن همراه،  پیش بینی […]

ادامه مطلب