نوشتن-ایمیل-و-پاسخ-به-آنها-توسط-اپل-واچ

خواندن، نوشتن و پاسخ به ایمیل با اپل واچ

مشاهده و خواندن ایمیل توسط اپل واچ کاربران ساعت های هوشمند اپل می توانند ایمیل دریافتی را بر روی ساعت اپل خود بخوانند و در ادامه با استفاده از دو گزینه Dictate، Scribble و یا با استفاده از پاسخ های آماده به آنها پاسخ دهند. چنانچه دوست نداشته باشید پاسخ ایمیل را با استفاده از […]

ادامه مطلب