آموزش-برنامه-ی-Calendar-آیفون---تقویم-جامع

آموزش برنامه ی Calendar آیفون – تقویم جامع

تنظیم و مدیریت برنامه ی Calendar آیفون کاربران آیفون ها و آیپدها می توانند با استفاده از برنامه ی تقویم آیفون، تمامی قرارهای ملاقات و رویدادهای مورد نظرشان را ثبت و پیگیری کنند. در واقع برنامه ی Calendar آیفون را می توان یک منشی حسابگر و دقیق برای رسیدگی به قرارهای ملاقات کاربران آیفون ها دانست. در […]

ادامه مطلب