Browser

پاک کردن تاریخچه مرورگر های مختلف

در مقاله حاضر می توانید روش پاک کردن تاریخچه ی مرورگر های مختلف را آموزش ببینید.  بررسی تاریخچه ی مرورگر هایی که به صورت عادی و نه خصوصی (Private)  اجرا شده و روی آنها جست و جو صورت گرفته است، شاید کاری سر راست باشد. اما در مورد اجرای مرورگرها در مد Private شرایط متفاوت […]

ادامه مطلب