اپل درهای Apple park را به روی عموم مردم باز کرد!

مرکز بازدید کنندگان اپل پارک از جمعه صبح برای بازدید عموم آزاد شد. طرفداران Apple میتوانند در ساختمان کوپرتینو (Cupertino) از محوطه اپل پارک بازدید کنند و سوغاتی و خوراکی بخرند. کوپرتینو سقفی از جنس فیبر کربن دارد که طوری طراحی شده است که انگار در هوا معلق است، پلکان و دیوار های سنگی و […]

ادامه مطلب