آموزش-برنامه-ی-photos-آیفون،-Memories-,-People-,-...

آموزش برنامه ی photos آیفون: Memories , People , …

 در این بخش از آموزش برنامه ی Photos آیفون، قصد داریم به تفصیل در مورد زبانه ی Memories صحبت کنیم. یکی دیگر از مهم ترین قابلیت های برنامه ی Photos آیفون قابلیت تشخیص چهره ی افراد حاضر در عکس های شما است که تحت عنوان People شناخته می شود. تگ زدن مکانی که عکس و […]

ادامه مطلب