گوشی هوشمند با دو سوراخ پانچ در راه است

گوشی هوشمند با دو سوراخ پانچ در راه است

پیش بینی می شود که یک گوشی هوشمند با دو سوراخ پانچ در راه باشد تقریبا چند سالی می شود که طراحی گوشی های هوشمند همگی به یک سمت و سو رفته و در سطحی مشابه قرار گرفته اند. م...

ادامه مطلب