گذاشتن پسورد برای تلگرام

گذاشتن پسورد برای تلگرام

اگر از ویژگی “Secret Chats” تلگرام استفاده می کنید که امکان رمزگذاری end-to-end را برای پیام های شما فراهم می نماید، توصیه ما این است که تلگرام خود را با passcode، PIN یا password رمزگذاری کنید. ممکن است گوشی شما در حال حاضر یک قفل صفحه امن داشته باشد، اما در صورتی که با خطر […]

ادامه مطلب