اعتیاد به اینترنت چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

اعتیاد به اینترنت چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

زندگی بدون اینترنت! جمله‌ای که این روزها برای خیلی از افراد غیرقابل تصور است. امروزه، اینترنت تا حدی در زندگی مردم نفوذ پیدا کرده است که یک لحظه قطع شدن آن، می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را به برخی از افراد می‌کنند. بسیاری از فعالیت‌های افراد، شرکت­ها و سازمان‌های دولتی با استفاده از اینترنت انجام می‌شود […]

ادامه مطلب