گوگل مي گويد امنیت ملی ایالات متحده به دليل جایگزین اندروید هوآوی در خطر است؟

گوگل: امنیت ملي ایالات متحده به دليل جایگزین اندروید هوآوی در خطر است

گوگل می گوید که جایگزین اندروید هوآوی می تواند برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک باشد هوآوی با در نظر داشتن شرکت های آمریکایی که بتواند از هوآوی در مقابل تصمیم ترامپ دف...

ادامه مطلب