مسیر سیم کشی کلید پاور - نور صفحه نمایش - شارژ گوشی
مسیر سیم کشی و رفع ایراد شایع شارژ در گوشی
۱

۲