تعویض صفحه نمایش Samsung galaxy s5 neo

نویسنده: تیم تحریریه کوک 0 ۷۱۹
میزان سختی
تعداد مراحل 6 مرحله
زمان دقیقه
معرفی آموزش

روش تعویض صفحه نمایش Samsung galaxy s5 neo را اموزش میدهیم

مرحله 1

قاب پشت گوشی را باز کنید

مرحله 2

-باتری را بردارید

sd card ,Sim card نیز جدا گردد.

مرحله 3

صفحه ی نمایش رو به قدر کافی در دمای 80 درجه حرارت داده(176 فارنهایت) و

سپس با قرار دادن ابزار مورد نیاز،در میان قاب و صفحه نمایش،صفحه را از جای خود جدا کنید.

– مراقب کابل هایی که در بخش پایینی تلفن همراه قرار گرفته است باشید.نباید در هنگام جداسازی پاره شوند.

– مراقب باشید که متصل کننده های سطح تخت صفحه ی نمایش که در قسمت پایینی قرار دارد،پاره نگردد.

مرحله 4

احتیاط!!!!!!

همچنین صفحه نمایش در قسمت مرکزی تلفن همراه به کمک دو طرف محکم گوشی جابجا می گردد،خیلی مراقب باشید که صفحه نمایش شکسته نشود و مجبور به تعویض صفحه نمایش نشوید.

نوارهای صورتی از دسته ی نوارهای چسبنده ای محسوب می گردند که احتمال شکستن صفحه نمایش گوشی را افزایش می دهند.

مرحله 5

شکستن قفل از طریق قطعه ی مشکی رنگی که برروی صفحه نمایش متصل شده است.

متصل کننده ی صفحه نمایش را باز کنید

مرحله 6

صفحه نمایش را برداشته و با صفحه نمایش جدید جایگزین کنید.