فلت ولوم Samsung Galaxy Note 4

فلت ولوم Samsung Galaxy Note 4

با بیمه 400,000 تومان
بدون بیمه 100,000 تومان
جزییات محصول
امکانات
  • وظیفه ی کم و زیاد کردن صدای آهنگ و تماس هنگام مکالمه را بر عهده دارد. در صورت خرابی قادر به کم و زیاد کردن صدای گوشی هوشمند خود نخواهید بود.
  • قیمت قطعه همراه با تعویض خواهد بود.
سازگاری