رفع مشگل در بلوتوث wifi

                   مدل grand 2

g7102-bt-wifi