هیچ محتوایی جهت نمایش موجود نمی باشد.
BlackBerry
بلک بری
دفتر مرکزی: واترلو، انتاریو، کانادا
افراد کلیدی:

مایک لازاریدیس، داگلاس فریجین(بنیان گذاران)

جان سی ، کوهن ( مدیر عامل)

مایک لازیریدیس(رئیس هیئت مدیره)

تعداد کارکنان: ۱۷٫۵۰۰ نفر (۲۰۱۱)