مخفی و غیرفعال کردن برنامه‌ها

مخفی و غیرفعال کردن برنامه‌ها

فکر کنید در مترو نشسته‌اید و می‌خواهید گوشی خود را چک کنید. نه‌تنها شما بلکه تمامی مسافران اطراف می‌توانند برنامه‌های گوشی شما را ببینند. این شرایط برای همۀ ما پیش آمده است. گاهی به دلایلی دوست نداریم برنامه‌های گوشی‌ خود را به دیگران نشان دهیم ولی راه مخفی کردن و یا غیرفعال کردن برنامه‌ را هم […]

ادامه مطلب