تعویض ال سی دی Iphone X

تعویض ال سی دی Iphone X

تعویض ال سی دی Iphone X در صورت شکسته شدن ، نداشتن تصویر  یا کار نکردن تاچ گوشی خود می توانید از این راهنما برای تعویض ال سی دی Iphone X استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone X

تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone X

تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone X در صورتی که اسپیکر بالای گوشی و یا همان کپسول گوشی کار نمیکند، صدا خش خش میکند و صفحه نمایش هنگام تماس خاموش نمیشود، می توانید از این راهنکا برای تعویض آن استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض باتری Iphone XR

تعویض باتری Iphone XR

تعویض باتری Iphone XR در صورت پرش درصد باتری، شارژ نشدن گوشی و باد کردن باتری می توانید از این راهنما برای تعویض باتری Iphone XR استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض بلندگو پایین Iphone XR

تعویض بلندگو پایین Iphone XR

تعویض بلندگو پایین Iphone XR در صورت نداشتن صدا، خش خش کردن صدا میتوانید از این راهنما برای تعویض بلندگو پایین Iphone XR استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone XR

تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone XR

تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone XR در صورت خرابی کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone XR میتوانید از این راهنما برای تعویض کپسول گوشی و فلت سنسور Iphone XR استفائه کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض باتری Iphone XR

تعویض ال سی دی Iphone XR

تعویض ال سی دی Iphone XR در صورت شکسته شدن ، نداشتن تصویر  یا کار نکردن تاچ گوشی خود می توانید از این راهنما برای تعویض تعویض ال سی دی Iphone XR استفاده پیش‌نمایش تغییرات (باز شدن در پنجره تازه)کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض کپسول گوشی Iphone XS

تعویض کپسول گوشی Iphone XS

تعویض کپسول گوشی Iphone XS در صورتی که اسپیکر بالای گوشی و یا همان کپسول گوشی کار نمیکند یا صدا خش خش میکند می توانید از این راهنکا برای تعویض آن استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض ال سی دی Iphone XS

تعویض ال سی دی Iphone XS

تعویض ال سی دی Iphone XS در صورت شکسته شدن ، نداشتن تصویر  یا کار نکردن تاچ گوشی خود می توانید از این راهنما برای تعویض ال سی دی Iphone X استفاده پیش‌نمایش تغییرات (باز شدن در پنجره تازه)کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض کپسول گوشی Iphone XS

تعویض کپسول گوشی Iphone XS Max

تعویض کپسول گوشی Iphone XS Max در صورتی که اسپیکر بالای گوشی و یا همان کپسول گوشی کار نمیکند یا صدا خش خش میکند می توانید از این راهنکا برای تعویض آن استفاده کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
تعویض سنسور و دوربین جلو آیفون 5s

تعویض سنسور و دوربین جلو آیفون ۵s

راهنما زیر برای تعویض سنسور و دوربین جلو آیفون ۵s استفاده کنید. این راهنما را برای تعویض سنسور نور، دوربین جلو، میکروفون و کپسول گوشی آیفون ۵s دنبال کنید. در صورت خرابی هر یک از قطعات باید طبق مراحل زیر عمل کنید. برای مشاهده راهنماهای بیشتر اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب