ویبراتور (هشدار لرزشی) SAMSUNG galaxy A3 2015

ویبراتور (هشدار لرزشی) SAMSUNG galaxy A3 2015

ویبراتور (هشدار لرزشی) SAMSUNG galaxy A3 2015 ویبراتور (هشدار لرزشی) SAMSUNG galaxy A3 2015 یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی SAMSUNG galaxy A3 2015

درب پشت گوشی SAMSUNG galaxy A3 2015

درب پشت گوشی SAMSUNG galaxy A3 2015 درب پشت گوشی SAMSUNG galaxy A3 2015 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
ال سی دی گوشی Huawei Honor -holly

ال سی دی گوشی Huawei Honor -holly

ال سی دی گوشی Huawei Honor -holly ال سی دی گوشی Huawei Honor -holly ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Huawei Honor -holly

دوربین پشت گوشی Huawei Honor -holly

دوربین پشت گوشی Huawei Honor -holly دوربین پشت گوشی Huawei Honor -holly دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Huawei Honor -holly

باتری گوشی Huawei Honor -holly

باتری گوشی Huawei Honor -holly باتری گوشی Huawei Honor -holly قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Honor-holly

درب پشت گوشی Huawei Honor-holly

درب پشت گوشی Huawei Honor-holly درب پشت گوشی Huawei Honor-holly وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor-holly

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor-holly

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor-holly ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor-holly یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه […]

ادامه مطلب
ال سی دی گوشی Huawei Honor 9

ال سی دی گوشی Huawei Honor 9

ال سی دی گوشی Huawei Honor 9 ال سی دی گوشی Huawei Honor 9 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Huawei Honor 9

دوربین پشت گوشی Huawei Honor 9

دوربین پشت گوشی Huawei Honor 9 دوربین پشت گوشی Huawei Honor 9 دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Huawei Honor 9

باتری گوشی Huawei Honor 9

باتری گوشی Huawei Honor 9 باتری گوشی Huawei Honor 9 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب