ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor 3C

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor 3C

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor 3C ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei Honor 3C یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض […]

ادامه مطلب
ال سی دی گوشی Huawei Honor 3C

ال سی دی گوشی Huawei Honor 3C

ال سی دی گوشی Huawei Honor 3C ال سی دی گوشی Huawei Honor 3C ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Honor 3C

درب پشت گوشی Huawei Honor 3C

درب پشت گوشی Huawei Honor 3C درب پشت گوشی Huawei Honor 3C وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه داشتن باتری […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Huawei Honor 3C

دوربین پشت گوشی Huawei Honor 3C

دوربین پشت گوشی Huawei Honor 3C دوربین پشت گوشی Huawei Honor 3C دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Huawei Honor 3C

باتری گوشی Huawei Honor 3C

باتری گوشی Huawei Honor 3C باتری گوشی Huawei Honor 3C قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend G7

درب پشت گوشی Huawei Ascend G7

درب پشت گوشی Huawei Ascend G7 درب پشت گوشی Huawei Ascend G7 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه داشتن باتری […]

ادامه مطلب
ال سی دی گوشی Huawei Ascend G7

ال سی دی گوشی Huawei Ascend G7

ال سی دی گوشی Huawei Ascend G7 ال سی دی گوشی Huawei Ascend G7 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei ascend G7

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei ascend G7

ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei ascend G7 ویبراتور (هشدار لرزشی) Huawei ascend G7 یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Huawei Ascend G7

باتری گوشی Huawei Ascend G7

باتری گوشی Huawei Ascend G7 باتری گوشی Huawei Ascend G7 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Huawei Ascend G7

دوربین پشت گوشی Huawei Ascend G7

دوربین پشت گوشی Huawei Ascend G7 دوربین پشت گوشی Huawei Ascend G7 دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب