کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9 plus

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9 plus

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9 plus وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) samsung galaxy S9 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Motorola Moto G
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Nokia 2
فلت سنسور و کپسول Samsung Galaxy Note 5
کپسول گوشی Sony ZR
کپسول گوشی Sony Xa1 ULTRA
کپسول گوشی Sony z5 compact
کپسول گوشی Sony z5
کپسول Sony z3 compact