باتری های با کیفیت چه ویژگی هایی دارند؟

باتری های با کیفیت چه ویژگی هایی دارند؟

همانطوری که می دانید به چند دلیل باتری یکی از مهمترین قسمت های یک تلفن همراه است. علاوه بر اینکه بدون آن تلفن ما هیچگاه تلفن همراه قلمداد نمی شود، می توانیم به دلایل ایمنی آن اشاره کنیم که اگر یک باتری از کیفیت لازم برخوردار نباشد می تواند سلامت افراد را دچار تهدید کند […]

ادامه مطلب
باتری گوشی HTC One x plus

باتری گوشی HTC One x plus

باتری گوشی HTC One x plus باتری گوشی HTC One x plus قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است […]

ادامه مطلب
باتری گوشی HTC One M7

باتری گوشی HTC One M7

باتری گوشی HTC One M7 باتری گوشی HTC One M7 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Google Pixel 3

باتری گوشی Google Pixel 3

باتری گوشی Google Pixel 3 باتری گوشی Google Pixel 3 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Google Pixel 2 XL

باتری گوشی Google Pixel 2 XL

باتری گوشی Google Pixel 2 XL باتری گوشی Google Pixel 2 XL  قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Google Pixel 2

باتری گوشی Google Pixel 2

باتری گوشی Google Pixel 2 باتری گوشی Google Pixel 2 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
باتری گوشی Google Pixel XL

باتری گوشی Google Pixel XL

باتری گوشی Google Pixel XL باتری گوشی Google Pixel XL  قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
باتری گوشی LG V20

باتری گوشی LG V20

باتری گوشی LG V20 باتری گوشی LG V20 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز […]

ادامه مطلب
باتری گوشی LG Nexus 5

باتری گوشی LG Nexus 5

باتری گوشی LG Nexus 5 باتری گوشی LG Nexus 5 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب
باتری گوشی LG Nexus 4

باتری گوشی LG Nexus 4

باتری گوشی LG Nexus 4 باتری گوشی LG Nexus 4 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد. قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند. قطعه ای شیمیایی است که انرژی […]

ادامه مطلب