ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 2X

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 2X

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 2X ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 2X یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 3D

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 3D

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 3D ویبراتور (هشدار لرزشی) LG Optimus 3D یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K10

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K10

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K10 ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K10 یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K7

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K7

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K7 ویبراتور (هشدار لرزشی) LG K7 یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) LG L Bello

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG L Bello

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG L Bello ویبراتور (هشدار لرزشی) LG L Bello یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض […]

ادامه مطلب
ویبراتور (هشدار لرزشی) LG G4

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG G4

ویبراتور (هشدار لرزشی) LG G4 ویبراتور (هشدار لرزشی) LG G4 یک موتور چرخشی الکتریکی ساده به همراه یک محور وزنه با نسبت چگالی بالا می باشد. که وظیفه ی آن آلارم همراه با لرزش است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است. قیمت قطعه […]

ادامه مطلب
فلت شارژ LG Aristo
فلت شارژ samsung galaxy Note 7
فلت پاور گوشی Samsung Galaxy Note 7
باتری samsung galaxy Note 7

باتری samsung galaxy Note 7

باتری samsung galaxy Note 7 باتری samsung galaxy Note 7 قطعه ای شیمیایی است که انرژی مورد نیاز برای دستگاه را ذخیره می کند تا بتوان از گوشی هوشمند بدون نیاز به اتصال برق استفاده کرد.در صورت خرابی این قطعه با مشکل شارژ نکردن گوشی موبایل و یا سریع شارژ خالی کردن و یا پرش […]

ادامه مطلب