آی سی شارژ گوشی Iphone X

آی سی شارژ گوشی Iphone X

آی سی شارژ گوشی Iphone X در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone X معمولاً وظایفی از قبیل کنترل […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 8

آی سی شارژ گوشی Iphone 8

آی سی شارژ گوشی Iphone 8 در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 8 معمولاً وظایفی از قبیل کنترل […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 7

آی سی شارژ گوشی Iphone 7

آی سی شارژ گوشی Iphone 7 در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 7 معمولاً وظایفی از قبیل کنترل […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 6 Plus

آی سی شارژ گوشی Iphone 6 Plus

آی سی شارژ گوشی Iphone 6 Plus در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 6 Plus معمولاً وظایفی از […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 6

آی سی شارژ گوشی Iphone 6

آی سی شارژ گوشی Iphone 6 در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 6 معمولاً وظایفی از قبیل کنترل […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 5

آی سی شارژ گوشی Iphone 5

آی سی شارژ گوشی Iphone 5 در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 5 معمولاً وظایفی از قبیل کنترل […]

ادامه مطلب
آی سی شارژ گوشی Iphone 4

آی سی شارژ گوشی Iphone 4

آی سی شارژ گوشی Iphone 4 در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را تغذیه می نامند. آی سی شارژ گوشی Iphone 4 معمولاً وظایفی از قبیل کنترل درایور […]

ادامه مطلب
گلس و تاچ تبلت iPad 6

گلس و تاچ تبلت iPad 6

گلس و تاچ تبلت iPad 6 گلس و تاچ تبلت iPad 6 را می توان به عنوان پنل ال سی دی و گلس جایگزین در iPad نسل ۶ استفاده کرد. برای استفاده در تمام نسخه های مدل iPad  نسل اول  با شبکه وای فای سازگار است. دارای ضمانت تعویض قطعه نمی باشد. را می توان به […]

ادامه مطلب
گلس و تاچ تبلت iPad 5

گلس و تاچ تبلت iPad 5

گلس و تاچ تبلت iPad 5 گلس و تاچ تبلت iPad 5 را می توان به عنوان پنل ال سی دی و گلس جایگزین در iPad نسل ۵ استفاده کرد. برای استفاده در تمام نسخه های مدل iPad  نسل اول  با شبکه وای فای سازگار است. دارای ضمانت تعویض قطعه نمی باشد. را می توان به […]

ادامه مطلب
تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2 تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2 تنها و تنها بر روی تبلت های Ipad Air 2 کار می کند و اگر آن را روی آیپد های دیگر ببندید، تصویر نخواهید داشت. در اولین قدم برای تعمیر ال سی دی گوشی، لازم است که مدل دقیق […]

ادامه مطلب