جک هدفون گوشی Sony Xperia E4

جک هدفون گوشی Sony Xperia E4

جک هدفون گوشی Sony Xperia E4 جک هدفون گوشی Sony Xperia E4 برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده ی شما استفاده می شود.این قطعه می تواند مشکل عدم توانایی پاسخگویی یا کار کردن هدفون را حل کند. این قطعه برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده ی شما استفاده […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Sony Xperia E4

دوربین پشت گوشی Sony Xperia E4

دوربین پشت گوشی Sony Xperia E4 دوربین پشت گوشی Sony Xperia E4 دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب
فلت شارژ Sony Xperia E4

فلت شارژ Sony Xperia E4

فلت شارژ Sony Xperia E4 فلت شارژ Sony Xperia E4 وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به کامپیوتر را بر عهده دارد. لازم به ذکر است فلت شارژ می تواند قطعاتی چون: میکروفن، اسپیکر و هندزفری و مقدار آنتن دهی گوشی را شامل شود. وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به کامپیوتر را […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Sony Xperia E3

دوربین پشت گوشی Sony Xperia E3

دوربین پشت گوشی Sony Xperia E3 دوربین پشت گوشی Sony Xperia E3 دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. اگر […]

ادامه مطلب
جک هدفون گوشی Sony Xperia E3

جک هدفون گوشی Sony Xperia E3

جک هدفون گوشی Sony Xperia E3 جک هدفون گوشی Sony Xperia E3  برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده ی شما استفاده می شود.این قطعه می تواند مشکل عدم توانایی پاسخگویی یا کار کردن هدفون را حل کند. این قطعه برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده ی شما استفاده […]

ادامه مطلب
فلت شارژ Sony Xperia Arc S

فلت شارژ Sony Xperia Arc S

فلت شارژ Sony Xperia Arc S فلت شارژ Sony Xperia Arc S وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به کامپیوتر را بر عهده دارد. لازم به ذکر است فلت شارژ می تواند قطعاتی چون: میکروفن، اسپیکر و هندزفری و مقدار آنتن دهی گوشی را شامل شود. وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به […]

ادامه مطلب
جک هدفون گوشی Sony Xperia Arc S

جک هدفون گوشی Sony Xperia Arc S

جک هدفون گوشی Sony Xperia Arc S جک هدفون گوشی Sony Xperia Arc S ) برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده ی شما استفاده می شود.این قطعه می تواند مشکل عدم توانایی پاسخگویی یا کار کردن هدفون را حل کند. این قطعه برای جایگزینی جک هدفون آسیب دیده و از کار افتاده […]

ادامه مطلب
فلت شارژ Sony Xperia E3

فلت شارژ Sony Xperia E3

فلت شارژ Sony Xperia E3 فلت شارژ Sony Xperia E3 وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به کامپیوتر را بر عهده دارد. لازم به ذکر است فلت شارژ می تواند قطعاتی چون: میکروفن، اسپیکر و هندزفری و مقدار آنتن دهی گوشی را شامل شود. وظیفه ی شارژ کردن گوشی و اتصال به کامپیوتر را […]

ادامه مطلب
دوربین پشت گوشی Sony Xperia Arc S

دوربین پشت گوشی Sony Xperia Arc S

دوربین پشت گوشی Sony Xperia Arc S دوربین پشت گوشی Sony Xperia Arc S دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می باشد. دوربین اصلی گوشی های هوشمند یکی از پر کاربردترین قطعات موبایل برای گرفتن عکس های با کیفیت و ماندگار می […]

ادامه مطلب
جک هدفون گوشی Samsung Galaxy J320