تعمیر هارد انواع موبایل و تبلت

تعمیر هارد انواع موبایل و تبلت

به هاردی(EMMC) که از نظر الکترونیکی آسیب دیده باشد hard سوخته(EMMC آسیب دیده) می گویند. آسیب هایی که نوسان برق میتواند به هارد وارد کند؛ این است که به برد یا آی سی کنترل یا هر دو آسیب می رساند.گاهی اوقات هارد گوشی قابل تعمیر است اما در مواردی نیز هارد قابلیت تعمیر را ندارد […]

ادامه مطلب