درب پشت گوشی LG Aristo
ال سی دی گوشی LG Aristo
باتری گوشی LG X Venture
درب پشت گوشی LG X Venture
ال سی دی گوشی LG X Venture
باتری گوشی LG X Power 2
درب پشت گوشی LG X Power 2
ال سی دی گوشی LG X Power 2
باتری گوشی LG V30
درب پشت گوشی LG V30