ال سی دی تبلت Ipad 6

ال سی دی تبلت Ipad 6

ال سی دی تبلت Ipad 6 ال سی دی تبلت Ipad 6 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad 5

ال سی دی تبلت Ipad 5

ال سی دی تبلت Ipad 5 ال سی دی تبلت Ipad 5 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت […]

ادامه مطلب
تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2 تاچ و ال سی دی تبلت Ipad Air 2 تنها و تنها بر روی تبلت های Ipad Air 2 کار می کند و اگر آن را روی آیپد های دیگر ببندید، تصویر نخواهید داشت. در اولین قدم برای تعمیر ال سی دی گوشی، لازم است که مدل دقیق […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad Air 2

ال سی دی تبلت Ipad Air 2

ال سی دی تبلت Ipad Air 2 ال سی دی تبلت Ipad Air 2 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad Air 1

ال سی دی تبلت Ipad Air 1

ال سی دی تبلت Ipad Air 1 ال سی دی تبلت Ipad Air 1 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
تاچ و ال سی دی تبلت Ipad 4 Mini

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad 4 Mini

تاچ و ال سی دی تبلت Ipad 4 Mini تاچ و ال سی دی تبلت Ipad 4 Mini تنها و تنها بر روی تبلت های Ipad 4 Mini کار می کند و اگر آن را روی آیپد های دیگر ببندید، تصویر نخواهید داشت. در اولین قدم برای تعمیر ال سی دی گوشی، لازم است که مدل دقیق […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad 3 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 3 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 3 Mini ال سی دی تبلت Ipad 3 Mini ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad 2 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 2 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 2 Mini ال سی دی تبلت Ipad 2 Mini ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad 1 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 1 Mini

ال سی دی تبلت Ipad 1 Mini ال سی دی تبلت Ipad 1 Mini ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به […]

ادامه مطلب
ال سی دی تبلت Ipad 4

ال سی دی تبلت Ipad 4

ال سی دی تبلت Ipad 4 ال سی دی تبلت Ipad 4 ال سی دی این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.  این دستگاه وظیفه نمایش تصاویر را در دستگاه‌های هوشمند بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت […]

ادامه مطلب