با نصب گوگل فوتوز فضای ذخیره دستگاه های اندرویدی را افزایش دهید…

 در دوره ای که تمام اطلاعات فرد به صورت دیتا و تصاویر حمل می شود، خرید تلفن های هوشمندی که ظرفیت حافظه اندکی دارند کار معقولی به نظر نمی رسد. شاید تمامی افراد نتوانند برا...

ادامه مطلب