ترفند, ترفند نرم افزار

چگونه تمام مدال هاي فعاليت Apple watch را دريافت كنيم

مدال هاي فعاليت مربوطه به Apple watch در واقع يك نوع سرگرمي هستند و آن ها هيچ كار خاصي براي شما انجام نمي دهند. ولي مي توانند باعث شوند شما سرگرم تر شويد و سالم تر بمانيد. و اينكه شما ورزش بيشتري انجام دهيد، باعث مي شود اپل در رديابي فعاليت هاي مربوط به سيستم مراقبت از شما موفق تر عمل كند و شما سالم تر بمانيد و بيشتر ورزش كنيد.

اگر شما دوست داريد اين مدال هاي فعاليت را جمع آوري كنيد و تعداد آن ها را به حداكثر برسانيد مي توانيد دستاوردهايي كه در اين فعاليت ها مشخص شده است را انجام دهيد. اكثر آن ها در سراسر سال در دسترس هستند اما برخي از رويداد ها محدود به يك زمان خاص هستند، اگر در آن رويداد آن مدال را كسب نكنيد ديگر آن مدال وجود نخواهد داشت كه آن را كسب كنيد.

به عنوان مثال مدال بعدي كه شما مي توانيد دريافت كنيد مربوط به 22 آپريل براي روز زمين است. براي اينكه اين دستاوردها را ببينيد و متوجه شويد كه كدام يك از آن ها در طول سال قابل دسترسي هستند يا خير بايد برنامه ي Activity را روي آيفون خود باز و به قسمت موفقيت ها يا achievement tab مراجعه كنيد، در آن جا مشاهده مي كنيد بعضي از موفقيت ها خاكستري هستند يعني هنوز ارائه نشدند و ارائه خواهند شد و بعضي از آن ها هم در دسترس هستند. با اين حال موفقيت هايي هم وجود دارند كه در اين قسمت مشخص نيستند و تا بدست آوردن آن ها يا زمان ارائه ي آن ها در ماه هاي آينده در جدول نيامده اند. ما در اينجا فهرستي از همه ي مدال هاي فعاليت كه شما مي توانيد كسب كنيد آورده ايم و به شما توضيح داده ايم.

اولين مدال، مدال exercise يعني ورزش است. به اينصورت كه شما اولين بار كه تمرين جديدي را براي 5 دقيقه انجام مي دهيد يك مدال موفقيت بدست مي آوريد. انواع ورزش ها عبارت است از دوچرخه سواري، دويدن، پله نوردي، شنا كردن، راه رفتن و غيره. ولي خب فقط يك بار از اين فعاليت ها مي توانيد كسب مدال كنيد. مثلا بعضي از آن ها به هم پيوسته هستند، به عنوان مثال بين دوچرخه سواري و پياده روي فقط از يكي مي توانيد مدال كسب كنيد. اين مدالي كه تا اينجا كسب مي كنيد اسمش workout بود.

مدال به بعدي Workout Record است كه مربوط مي شود به اينكه شما هربار كه ركورد قبلي خود را براي سوزاندن كالري بهبود مي بخشيد و در واقع ركورد قبلي خود را مي شكانيد، اين نشان را دريافت مي كنيد.

Workout Week عنوان مدال بعدي است. اين مدال مربوط به اين مي شود كه شما هر روز هفته را با ورزش به پايان برسانيد. توجه داشته باشيد كه اين هفته ها از دوشنبه آغاز مي شود تا شنبه ي هفته بعد به پايان مي رسد و شما بايد يك تمرين مشخصي را براي حداقل 15 دقيقه انجام دهيد. براي مثال شما نمي توانيد 4 تا 15 دقيقه را در يك روز انجام دهيد و بگوييد من براي 4 روز خودم را انجام داده ام. شما مي توانيد با پياده روي هاي كوتاه مدت 15 دقيقه اي به اين مدال دست پيدا كنيد.

New Move Recorde هم به مدال بعدي مربوط مي شود. هر روز كه شما از ميزان مصرف كالري خود فراتر رويد اين مدال را كسب خواهيد كرد با اين شرط كه حداقل 10 روز قبل هم به صورت مداوم از Apple Watch خود براي ثبت فعاليت استفاده كرده باشيد و فعاليت لازم را انجام داده باشيد.

New exercise Record مربوط مي شود به مدال بعدي كه ركورد ورزشي جديد است و در اينجا فقط لازم است شما زمان ورزش خود را افزايش دهيد و به كالري اي كه مي سوزانيد مربوط نمي شود. بنابراين به راحتي مي توانيد آن را بدست بياوريد، براي مثال به جاي يك ربع پياده روي 20 دقيقه پياده روي كنيد به يك ركورد جديد دست پيدا خواهید كرد. اين هم مانند قبلي داراي شرط استفاده ي مداوم 10 روزه مي باشد.

مدال بعدي Move Goal 200%, 300%, 400% است. وقتي كه شما يك هدفي را براي مصرف كالري خود در نظر مي گيريد و در يك روز مي توانيد دو، سه يا چهار برابر آن را انجام دهيد و به آن ميزان كالري مصرف كنيد در يك روز، مي توانيد اين مدال را كسب كنيد.

مدال بعدي New Move Goal است. هربار كه هدف روزانه ي خود را تغيير مي دهيد و اين تغيير در جهت افزايش آن است و يك هدف قوي تري را در نظر مي گيريد و با موفقيت آن را انجام مي دهيد، شما به اين مدال دست پيدا مي كنيد. براي تغيير هدف هم بايد روي برنامه ي Activity app روي برنامه ي آيفون خود مراجعه كنيد و آن را تغيير دهيد.

مدال بعدي Longest Move Streak است. زماني كه شما به مدال Move Goal رسيديد. و چندين روز توانستيد آن را ادامه دهيد و بهبود ببخشيد و در نهايت به ميزان خيلي خوبي رسيديد مي توانيد اين مدال را كسب كنيد.

Perfect Week مدال بعدي است. اگر شما بتوانيد در تمام آن ها اول شويد و هر روز هفته نتايج اولين را كسب كنيد مي توانيد اين مدال را بدست بياوريد. ولي با اتمام هفته، اگر هفته هاي بعدي اين كار را انجام دهيد، دوباره همان يك مدال را به ما و شما اهدا مي كنند و مدال جديدي بدست نمي آوريد.

Perfect Month نسبتا شبيه به مدال هفته ي كامل هست با اين تفاوت كه براي يك ماه اين اتفاق مي افتد. و تفاوت آن با هفته ي كامل اين است كه شما فقط يك مدال هفته ي كامل كسب می كنيد ولي اينجا هر ماه مي توانيد مدال آن ماه را بگيريد، مثلا ماه آپريل، فوريه يا ماه هاي بعدي و يا در سال هاي آينده را كسب كنيد.

مدال هاي فعاليت بعدي مربوط به چالش هاي ماهانه است كه هر ماه چالش مخصوص به خودش را در مورد فيتنس و تناسب اندام دارد. اگر شما notification مربوط به برنامه ي Activity app خود را روي Apple Watch فعال كرده باشيد. قبل از شروع چالش، هدف طراحي شده براي آن را در ابتداي ماه خواهيد ديد و مي توانيد براي آن برنامه ريزي كنيد. مي توانيد چالش اين ماهي كه در آن قرار داريد را در تب achievement هم مشاهده كنيد. بر روي achievement در برنامه اي كه روي آيفون شما قرار داردمی توانید ببينيد. با ضربه زدن بر روي آن مي توانيد ببينيد اين چالش مستلزم چه چيز هايي است. چالش هاي اين مرحله ممكن است شما به سوزاندن يك مقدار خاصي كالري، تكرار يك فعاليت در تعداد روز مشخص، طي كردن يك مسير در يك فاصله ي مشخص يا هر چيز جديد ديگري دعوت كند.

برخي چالش ها هم وجود دارند كه مربوط به روز هاي خاصي هستند. براي مثال در يك روز يا هفته ي خاص مي توانيد آن را انجام دهيد كه معمولا بر اساس تعطيلاتي كه در كشور آمريكا وجود دارد اين اتفاق مي افتد.

در ادامه ي نگاهي به چالش هاي پيش رو و چالش هاي گذشته داريم تا بيشتر با اين برنامه و اهداف آن آشنايي پيدا كنيم.

رويداد پيش رو در روز 22 آپريل امسال براي روز زمين هست. اين سومين بار است كه اپل براي روز زمين رويداد در نظر مي گيرد، در سال هاي 2017 و 2018 هم اين كار را انجام داده است. اگر شما در اين روز بيرون رويد و 30 دقيقه ورزش كنيد اين مدال را كسب خواهيد كرد.

رويدادهاي قبلي كه گذشت را ما به اطلاع شما مي رسانيم كه بدانيد در آينده چه رويدادهايي را مي توانيد داشته باشيد.

آخرين رويدادي كه برگزار شد در 8 مارس 2019 روز جهاني زن بود، كه اين كار را اپل در سال گذشته هم انجام داده بود. اگر شما در اين روز به اندازه ي 1.6 كيلومتر يا يك مايل ورزش مي كرديد مي توانستيد اين مدال را كسب كنيد. قبل از آن Health Month يا ماه قلب را در فوريه سال 2019 داشتيم. اگر شما هفت روز ولنتيان يعني از 8 تا 14 فوريه را ورزش مي كرديد اين مدال را كسب مي كرديد.

مدال قبلي مي توانيم به مدال روز Veteran’s Day كه مربوط به روز سربازان قديمي و كهنه كار مي شود اشاره كينم. يا روز ملي تناسب اندام كه در 8 آگوست در چين برگزار شد. و مثال هاي زيادي مانند روز شكرگزاري، روز سال نو و روز مادر كه هركدام چالش هاي خودش را داشت كه توضيح دادن كامل آن ها در اين مقاله نمي گنجد. پس در رويداد جهاني پيش رو حواستان به چالش هاي اين نرم افزار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کوک موبایل در رسانه ملی