کوک موبایل شرکتی دانش بنیان و جوان گرا است و مفتخریم که در سلسله اقدامات فرهنگی و طرح های تشویقی خود، تخفیف خدمات مربوط به دانشجویان را در راس کار قرار داده ایم.
دانشجویان عزیز می توانند در دریافت برخی از خدمات تخصصی تعمیرات موبایل تخفیفی در بازه ی ۱۰ تا ۲۰ درصد را از کوک موبایل دریافت دارند.شرط لازم برای دریافت تخفیف دانشجویی ارائه ی اصل کارت دانشجویی معتبر می باشد.

برای مشاهده هزینه تعویض گلس گوشیهای آیفون همراه با تخفیف اینجا کلیک کنید.