قیمت قطعات همراه با تعویض اپل

[rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”regular” skip_sg=”true”]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fb81d53ec.jpg” image_align=”” image_id=”7086″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

آنتن وای فای Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با ضعف آنتن وای فای و یا نداشتن آنتن مواجه خواهید بود

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]60000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/575400c256492.jpg” image_align=”” image_id=”7095″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

ویبراتور Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه گوشی هشدار لرزشی گوشی شما از کار خواهد افتاد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]85000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/575400a7d3425.jpg” image_align=”” image_id=”7096″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

تاچ و ال سی دی آیفون ۶s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با مشکل عدم نمایش تصویر و یا درست کار نکردن تاچ مواجه خواهید بود که اگر گوشی شما اپل یا سامسونگ باشد و گلس ال سی دی شما شکسته باشد با تعویض گلس مشکل گوشی شما حل می شود و نیازی به تعویض ال سی دی نیست که هزینه آن را در قسمت تعمیر ال سی دی میتوانید مشاهده نمایید

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]750000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/57540077323db.jpg” image_align=”” image_id=”7097″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

فلت ولوم Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی ولوم کم و زیاد کارنخواهدکرد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]100000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5754005f1280a.jpg” image_align=”” image_id=”7103″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

فلت پاور Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه قادر به روشن و خاموش کردن دستگاه نخواهید بود

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]100000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/57540039eef2b.jpg” image_align=”” image_id=”7104″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

فلت شارژ Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با مشکل پر نکردن شارژ مواجه خواهید بود این قطعه شامل میکروفون و هندزفری گوشی هم می باشد که در صورت خرابی این قطعه باید تعویض گردد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]150000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/57540011ef0fa.jpg” image_align=”” image_id=”7107″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

دوربین پشت Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه دوربین کار نخواهد کردویا زوم نمی کند

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]200000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fd2b574fe.jpg” image_align=”” image_id=”7108″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

دوربین جلو و سنسور Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه دوربین جلو ،کپسول گوشی، سنسور کار نخواهد کرد لازم به ذکر است یکی از اجزای ذکر شده از کار بیفتد فلت باید کاملا تعویض گردد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]130000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fcd521659.jpg” image_align=”” image_id=”7112″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

بازر اسپیکر Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه صدای زنگ و آهنگ نخواهید داشت

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]110000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fbc84909c.jpg” image_align=”” image_id=”7115″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

کپسول گوشی Iphone 6s plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه صدای برگشت نخواهید داشت یا ضعیف خواهد بود

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]95000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753faf0e4f47.jpg” image_align=”” image_id=”7116″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

تاچ و ال سی دی Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با مشکل عدم نمایش تصویر و یا درست کار نکردن تاچ مواجه خواهید بود که اگر گوشی شما اپل یا سامسونگ باشد و گلس ال سی دی شما شکسته باشد با تعویض گلس مشکل گوشی شما حل می شود و نیازی به تعویض ال سی دی نیست که هزینه آن را در قسمت تعمیر ال سی دی میتوانید مشاهده نمایید

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]550000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753facf06f83.7_inch_-_grey1.jpg” image_align=”” image_id=”7119″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

فلت شارژ Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با مشکل پر نکردن شارژ مواجه خواهید بود این قطعه شامل میکروفون و هندزفری گوشی هم می باشد که در صورت خرابی این قطعه باید تعویض گردد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]120000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fab61c6aa.7_inch1.jpg” image_align=”” image_id=”7120″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

دوربین پشت Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه دوربین کار نخواهد کردویا زوم نمی کند

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]140000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fa8e171ea.7_inch1.jpg” image_align=”” image_id=”7124″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

دوربین جلو و سنسور Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه دوربین جلو ،کپسول گوشی، سنسور کار نخواهد کرد لازم به ذکر است یکی از اجزای ذکر شده از کار بیفتد فلت باید کاملا تعویض گردد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]110000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fa624eff6.7_inch1.jpg” image_align=”” image_id=”7127″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

ویبراتور Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه گوشی هشدار لرزشی گوشی شما از کار خواهد افتاد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]65000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fa4beee3a.jpg” image_align=”” image_id=”7130″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

فلت پاور و ولوم Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه گوشی هشدار لرزشی گوشی شما از کار خواهد افتاد

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]85000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753fa12620c1.7_inch1.jpg” image_align=”” image_id=”7133″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

بازر اسپیکر Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه صدای زنگ و آهنگ نخواهید داشت

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]85000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/5753f9eab18fd.7_inch1-1.jpg” image_align=”” image_id=”7134″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

کپسول گوشی Iphone 6s

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه صدای برگشت نخواهید داشت یا ضعیف خواهد بود

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]75000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/57502801efcad.7_inch_-_black1.jpg” image_align=”” image_id=”7135″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

تاچ و ال سی دی Iphone 6plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با مشکل عدم نمایش تصویر و یا درست کار نکردن تاچ مواجه خواهید بود که اگر گوشی شما اپل یا سامسونگ باشد و گلس ال سی دی شما شکسته باشد با تعویض گلس مشکل گوشی شما حل می شود و نیازی به تعویض ال سی دی نیست که هزینه آن را در قسمت تعمیر ال سی دی میتوانید مشاهده نمایید

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]390000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_single_image image_sizes=”no-selected” image_url=”http://kookmobile.ir/wp-content/uploads/2016/09/575027d428fdc.jpg” image_align=”” image_id=”7136″ extra_style=”” extra_class=”” image_link_target=”” enable_hover=”false” hover_bg_color=”#FFFFFF” hover_color=”#FFFFFF” hover_title=”” overflow_image=”false” overflow_image_size=”” snap_image=”false” link_url=”false” link_id=”false” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected”]

آنتن وای فای Iphone 6plus

[rockthemes_toggles toggle_type=”multiple-mode” avoid_sidebar=”undefined” toggle_use_hash=”no” boxed_layout=”false” open_toggle_index=”2″][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”توضیحات” toggle_hash=”2″ icon_class=”” icon_url=””]درصورت خرابی این قطعه با ضعف آنتن وای فای و یا نداشتن آنتن مواجه خواهید بود

[/rockthemes_toggles_single][rockthemes_toggles_single use_shadow=”true” title=”قیمت” toggle_hash=”” icon_class=”” icon_url=””]45000 تومان

[/rockthemes_toggles_single][/rockthemes_toggles]

[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”1″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]1[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”2″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-2/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]2[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”3″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-3/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]3[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”4″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-4/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]4[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”5″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-5/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]5[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”6″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-6/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]6[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”7″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-7/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]7[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”8″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-8/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]8[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”9″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-9/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]9[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”10″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-10/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]10[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”11″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-11/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]11[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”12″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-12/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]12[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”13″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-13/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]13[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”14″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-14/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]14[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”15″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-15/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]15[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”16″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-16/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]16[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”17″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-17/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]17[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”18″ button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”http://kookmobile.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-18/” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”custom-link” icon_class=”” icon_url=””]18[/rockthemes_button]

[/rockthemes_specialgridblock]