دستگاه فریز

دستگاه جدا کننده دستی 

دستگاه وکیوم

دستگاه پرس فریم آیفون

دستگاه اتوکلاو